Webky živě

Terms and Conditions

Terms and Conditions

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

The terms and conditions hereof (the "Agreement" and/or "Terms and Conditions" where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the "Website Operator") regarding the use of services on www.fetishplus.com website. In this agreement 'www.fetishplus.com' refers either to the Website Operator or to the www.fetishplus.com website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Výklad pojmů

 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.
 • Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky www.fetishplus.com bez registraci na webu.
 • Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/ Vysílající/Model - Fyzická osoba starší než 18 (nebo 21), podle jurisdikce, kdo poskytuje show, chatování nebo interakci se Členy a Hosty stránky.
 • Zůstatek kreditu - Na stránkách www.fetishplus.com mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.
 • Free Chat - povolená možnost komunikovat s poskytovatelem erotických služeb ve formě online chatu.
 • Privátní Chat - V Privátním chatu, Členové mají dovoleno psát či i mluvit (hlasová komunikace) s ASP z očí do očí, bez ostatních uživatelů.

Přejít na článek:

 1. Obsah
 2. Služby a záruky
 3. Zásady
 4. Registrovaní uživatelé
 5. Poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání
 6. Prohlášení registrovaných uživatelů
 7. Povinnosti uživatelů
 8. Ukončení registrace
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Funkčnost a bezpečnost
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. různé:

1. Článek: www.fetishplus.com - obsah

 • www.fetishplus.com je online interaktivní stránka pro dospělé (včetně nahého či ne-nahého erotického a sexuálního obsahu). Tudíž, přístup pro děti a mladistvé je zakázán. Přístup na www.fetishplus.com není doporučen pro lidi, kteří mohou být citliví na zábavný obsah pro dospělé, v případě přístupu na www.fetishplus.com od takovéto osoby je čistě jejich osobní zodpovědnost.
 • Zábavný erotický obsah těchto stránek poskytují ženy a muži starší 18 let z celého světa běžně označovaní jako poskytovatelé erotických služeb (ASP - Adult Service Providers).
 • Poskytovatelé erotických služeb (ASP) chatují a provozují živé show pomocí své webkamery pro uživatele z celého světa, kteří si je vybrali na základě žívých přenosů, fotografií a upoutávkových i placených videí.
 • www.fetishplus.com nabízí PSD v různých kategoriích, které se mohou měnit čas od času. Nicméně, mějte na paměti následující:
 • V Žhavý Flirt kategorii, nahota či sexuální provokace je zakázána v chatu zdarma. V Privátním chatu, nicméně, se mohou Modelové rozhodnout, co chtějí předvádět a co jsou ochotni poskytovat.
 • V kategorii Spřízněná duše a všech jejich sub kategorií, tj. Tanečník, Cosplay, atd., Modelové by neměli implikovat či poskytovat jakékoli sexuálně explicitní obsah, ať už v psané formě, obrázek, či živý video přenos. Chatují v rozsahu subjektu specifikovaném v jejich subkategorii.
 • Ve všech ostatních kategoriích můžete požádat nahou erotickou show při Privátním Chatu v souvislosti s nastavením Ochotností zvoleného Modela.

  Obecným pravidlem je, že účinkujícím není dovoleno ve Free Chatu ukazovat nahotu nebo jakýkoli pornografický obsah.
 • www.fetishplus.com na svých stránkách používá dvě nejoblíbenější standardní technologie, aby nabídka obsahu mohla být dokonale přizpůsobitelná a zaručovala nejvyšší možnou uživatelskou vstřícnost. Na www.fetishplus.com je uživatel Pánem!

2. článek: www.fetishplus.com - služby a záruky

 • Stránky www.fetishplus.com jsou rozděleny na konkrétní oblasti, které nabízejí zábavné erotické služby zdarma nebo placené. www.fetishplus.com neustále obohacuje své služby, aby byly splněny požadavky uživatelů.
 • Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 • Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že www.fetishplus.com podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 • www.fetishplus.com nezaručuje, dle hranice aplikovatelné zákonem, žádné záruky či reprezentace k informacím, službám či produktům poskytovaným skrz či ve spojení s našimi službami. Předplatitelé a/nebo Hosté používají službu na vlastní nebezpečí.
 • www.fetishplus.com se snaží, za všech okolností, uspokojit každého předplatitele s nejlepším obsahem a službami, jenž jsou dostupné. Nicméně, nemůže zaručit obchodovatelnost, vhodnost pro jakékoli účely, nebo neústící v použití obsahu v podmínkách korektnosti, přesnosti, včasnosti či spolehlivosti či jinak.
 • Ani www.fetishplus.com ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté www.fetishplus.com, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.
 • Po výslovného schválení ze strany zákazníka (přes e-mail, nebo režim chatování), www.fetishplus.com Tým Zákaznického servisu zahájí dálkově ovládanou řízení k počítači zákazníka za účelem stanovení technických problémů nebo k získání informací o systému k nalezení původu chyby.

  Podle vyjádření jeho schválení pro "relaci vzdáleného řízení", Zákazník se zavazuje a souhlasí s tím, že zříci se práva na legalní akci proti www.fetishplus.com stejně jako jeho zaměstnancům, ve vztahu k dálkovému řízení.

3. článek: www.fetishplus.com - zásady

 • www.fetishplus.com nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 • Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace Určeno pro dospělé) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se www.fetishplus.com zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.
 • Služby www.fetishplus.com jsou přístupné pouze osobám starším 18 (v některých oblastech 21) let. Proto není pro mladistvé žádný pornografický materiál snadno dosažitelný.
 • Osobám mladším 18 (v některých oblastech 21) let rovněž není dovoleno být poskytovatelem erotických služeb (ASP). Z toho vyplývá, že všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) v době fotografování nebo natáčení dovršili 18 (v některých oblastech 21) let a správce záznamů eviduje pro toto důkazy. www.fetishplus.com v žádném případě nevyužívá děti jako poskytovatele erotických služeb (ASP).
 • Všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) musí splňovat tři hlavní požadavky:
 • podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
 • poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
 • poskytnutí fotografie, na které poskytovatel erotických služeb (ASP) drží svůj identifikační průkaz vedle své tváře.
 • Účty poskytovatelů erotických služeb (ASP) jsou v případě, že poruší zásady www.fetishplus.com, okamžitě a trvale zastaveny.
 • Na www.fetishplus.com je zásada nulové tolerance k dětské pornografii (psané i obrazové). V případě sebemenšího podezření je dotyčný účet okamžitě a trvale uzavřen a mohou být kontaktovány příslušné orgány.
 • www.fetishplus.com si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.

4. článek: www.fetishplus.com - registrovaní uživatelé

 • K registraci na www.fetishplus.com je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 • Registrací na www.fetishplus.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • Registrací na www.fetishplus.com a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky www.fetishplus.com, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 • V případě nezákonného jednání uživatele nebo jeho porušení této smlouvy může www.fetishplus.com bez upozornění uzavřít uživateli účet nebo cokoli s ním souvisejícím. www.fetishplus.com nebere zodpovědnost za jakékoli možné ztráty v důsledku takového uzavření ani za jakékoli kompenzace kreditů nebo vracení peněz.
 • Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na www.fetishplus.com a /nebo Odběratel se zaregistruje na www.fetishplus.com a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.

5. článek: www.fetishplus.com - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 • Uživatelé mohou zakupovat kreditové balíčky, které lze utrácet v dostupných oblastech erotické zábavy; před výběrem služeb je tedy nutno, aby uživatel vzal v potaz odpovídající obsah, cenovou nabídku a možnosti platby na webových stránkách.
 • Chatování s oblečenými poskytovateli erotických služeb (ASP) je zdarma. Chce-li však uživatel přístup k úplné funkci služby (včetně svlečených poskytovatelů erotických služeb - ASP - a soukromých show), musí kliknout na tlačítko Soukromá show a od tohoto okamžiku se nachází ve videochatové místnosti s poskytovatelem erotických služeb (ASP) v soukromém režimu, kde jsou mu po vteřinách odečítány zakoupené kredity.
 • Během soukromé show s poskytovatelem erotických služeb (ASP) může uživatel využít možnosti Rychlý nákup. Tato funkce umožní uživateli v průběhu show okamžitě a ručně navýšit svůj zůstatek kreditu o zvolený balíček.
 • Odběratelé mohou také použít funkci SmartBuy, aby měli soukromé show bez přerušení. Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvysil kredit bilanci odběratele vždy, když zůstatek na účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení je Smart Buy nakupuje 27.99 balík, však člen má možnost změnit kupní částku SmartBuy.
 • Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 • Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 • Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 • Vyúčtování daného účtu (aktuální cena možná pro kreditové balíčky) závisí na lokalitě, kde byl účet vytvořen. Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.fetishplus.com si vyhrazují právo zaokrouhlovat cenu a jsou tímto zmocněny zaokrouhlení uplatnit.
 • V případě jakéhokoli požadavku vám bude společnost Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopna vám také pomoci ohledně vašich transakcí uskutečněných prostřednictvím různých poskytovatelů plateb tím, že je bude kontaktovat. Za tím účelem kontaktujte ohledně účtování a podpory následující: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg nebo pošlete e-mail na help@dditservices.com. Fetishplus.com si neukládá detaily vašich transakcí ani k nim nemá přístup.
 • Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 • www.fetishplus.com nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo www.fetishplus.com.
 • Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu www.fetishplus.com. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 • Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis www.fetishplus.com pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 • V souladu s výslovným zřeknutím Předplatitele o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou 4.2 k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že Předplatitel začal konzumovat zakoupený kreditní balík. Některé náhrady jsou však možné a to z podmínek stanovených v následujících odstavcích.
 • www.fetishplus.com bude kompenzovat/vracet kredity v počtu přiměřeně rozhodných vůči zaplacené ceně a problém efektivně ohlásit, když se ztratí jakékoli kredity kvůli nějaké dysfunkci na www.fetishplus.com nebo jiném Poskytovateli Služeb pro Dospělé (PSD) v "Pouze Nazí" sekci stránky zcela a explicitně odmítají provádět erotický obsah. V případě, že je nějaký erotický obsah uskutečněn, www.fetishplus.com bude posuzovat situaci a rozhodovat, zda je nárok zákazníka oprávněn a jakákoli kompenzace/vrácení kreditů je uskutečněno. Modelové v kategorii Žhavý Flirt se mohou rozhodnout na erotickém obsahu v privátních show. Nicméně nemají dovoleno dělat falešné sliby, které nakonec nesplní. Modelové v této kategorii nemusí provozovat erotický obsah, ale při privátní show mohou s něčím takovým souhlasit.

  Subjektem podmínek a pravidel zde, každý Předplatitel by měl brát na vědomí, že pokud se on/ona bere jako První Člen (takový termín definován níže), je doporučeno pro něj/ní k indikaci a/nebo opakování jakýchkoli specifických žádostí k poskytovateli služeb od počátku privátního chatu v případě, že privátní show není dle jeho/jejích očekávání, taktéž ponechání dosti času na splnění takových žádostí od PSD. Opodstatněnost nároků Předplatitele založených na nesplněních žádostí nebude zvážena v případě, že Předplatitel (jako První Člen, takový termín definován níže) nesplňuje výše uvedené doporučení.

  Předplatitelé by měli nadále porozumět a souhlasit, že při připojení do již běžící Privátní Show započaté jiným Předplatitelem (zmiňováno jako "První Člen"), předplatitel(é), kteří je/jsou nadále připojeni do takových vystoupení ("Připojující se Členové") je/jsou předpokládáni jako pasivní účastníci do té míry poskytovatelé služeb/Modelové je/jsou povinni poslouchat ždosti Prvního Člena. Výsledek v těchto případech, Připojující se Členové nemůžou žádat jakoukoli kompenzaci či vrácení platby, kromě poruchy www.fetishplus.com, která může být demonstrována od Připojujících se Členů.

  Kromě Privátního Chatu, Předplatitelé také mohou kontaktovat Poskytovatele Služeb pro Dospělé ("PSD") skrz offline chat zprávy, nebo pokud je PSD dostupný, skrz Video/Hlasový hovor. Mějte na paměti, že Předplatitelé nemusí poslouchat specifické požadavky k PSD skrze Video/Hlasový hovor.
 • Due to the payment system applied by www.fetishplus.com and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Amounts spent on related services, such as VIP show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Bez ohledu na výše uvedené, www.fetishplus.com nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro www.fetishplus.com.
 • www.fetishplus.com ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 • Web a všechny jeho funkce musí být použity vždy za všech okolností dle jejich zamýšleného použití. Jakékoli nečestné chování, akce, manévrování jakýchkoli způsobů, včetně pokusů, hlavně ohledně obcházení pravidel (ať už psaných či řečených) mohou vést k okamžitému pozastavení či ukončení účtu Člena. Prosíme, mějte na paměti, že Operátor webu má právo jednat dle závěrů ať už odhadnutých či z faktů přivedených na povrch skrz webové monitorování či jinými způsoby dovolenými zákonem. Mějte na paměti, že hlavně tvorba několika účtů stejným uživatelem za účelem více hlasů a nefér jednání (či jeho pokusu) vyústí k selhání Model OCENĚNÍ hry ve výše zmíněné kategorii a může vyústit v ukončení každého vašeho Členského účtu s www.fetishplus.com. Případy nečestného či podvodného chování související s online transakcemi jsou brány s vysokou prioritou. Takovéto případy mohou být převedeny k dedikovaným a seriózním poskytovatelům, v rámci aplikovatelné regulace soukromí dat.
 • Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má www.fetishplus.com právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky www.fetishplus.com využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 • www.fetishplus.com zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 • Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.fetishplus.com si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 • Mějte na paměti, že pokud je nový uživatel podmínka pro získání odměn, poté nová registrace účtu na www.fetishplus.com není brána jako nový uživatel. Bonusové či kredity zdarma jsou dostupné pouze jednorázově pro nové nákupy uživatelů, kteří jsou poprvé na webu spravovaným od DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Kredity či jiné odměny nejsou dostupné s CCBill a mobilními nákupy. Odměny jsou částí zakoupených kreditových balíčků a tudíž vrácení peněz NENÍ možné po utracení/použití jich na naší stránce.
 • Mějte na paměti, že pokud je jednorázová nabídka propagována na jakýkoli kreditový balíček, taková propagace platí pouze jednou za existujícího či nového uživatele, nehledě na počet zaregistrovaných účtů (existujících či nově vytvořených), které uživatel může mít a/nebo s pomocí jakýchkoli metod jich může získat či používat. V opačném případě, zakoupené kredity budou zpracovány bez slev a počet kreditů bude omezený na ekvivalent zakoupení bez propagace. Mějte také na paměti, že ani zlevněné kredity zakoupené, ani kredity z účtů, které mají propagační kredity, nemohou být převedeny na jiného uživatele či jiný Členský účet.Nehledě na ostatní, by mělo být jasné, že takovéto propagace a související propagační kredity nejsou aplikovatelné/dostupné pro uživatele používající tyto platební metody: Platba mobilem, Platba dárkovou kartou, Bitcoin/Litecoin, Altcoiny a Paysafecard nebo pro Členy, kteří zvolili či akceptovali platby zpracované od CCBill.Také mějte na paměti, že při propagaci kreditových balíčků, které překročili 157.99 kreditů by měli mít stejné benefity a/nebo extra kredity (v určitém případě) jako 157.99 kreditový balíček.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on LiveJasmin.com or any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. www.fetishplus.com si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 • Vezměte prosím na vědomí, že zneužívající kreditní karty a/nebo e-mail s ověřovacím adresa může vést k ukončení této smlouvy s uživatelem ze strany provozovatele webových stránek.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on www.fetishplus.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here www.fetishplus.com/cs/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Člen může získat vyšší hodnost pokud on/ona získá potřebný počet hodnostních bodů v kalendářním měsíci. Tato nová hodnost bude platit do konce aktuálního kalendářního měsíce. Pouze část bodů hodnosti bude převedena do dalšího měsíce pro novou hodnost. Všechny ostatní body hodnosti budou resetovány a ztraceny první den v novém kalendářním měsíci. Mějte na paměti, že body hodností jsou jako bonusy každý den, nehledě na Vaši denní aktivitu a obsah těchto bonusů je pro každou hodnost jiný.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Placením za video nebo album na stránce Vystupujícího bude viditelný pro Vás na 90 dní. Mějte na paměti, že mezi těmito 90 dny Vystupující má právo změnit obsah kdykoli chce. Pokud je účet vystupujícího pozastaven pro jakýkoli důvod jeho/její obsah nebude dostupný nadále na www.fetishplus.com.
 • Člen, který utratil nejvíce kreditů v souvislosti s Vystupujícím v chatu zdarma od Překvapení od posledního resetu bude odměněn titulem "Král místnosti" na 24 hodin, dokud některý jiný Člen nedá více Překvapení kreditů v té samé chat místnosti ve stejném časovém úseku. "Král Místnosti" titul nepřidává žádné jiné výhody nebo benefity a je aplikovatelný pouze v chatu zdarma.

6. Clause: www.fetishplus.com - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Jsem si plně vědom toho, že www.fetishplus.com vysílá zábavný obsah pro dospělé pro své Hosty/Předplatitele.
 • Jsem si plně vědom/a, že sledování erotického obsahu je dovoleno pouze uživatelům starším 18 nebo v některých oblastech 21 let.
 • I expressly declare that, on the present date, I have reached the necessary age to view adult content in accordance to my local regulations. I declare that I have full legal capacity and mental capacity to enter freely into the present Agreement and to use/view related services without restriction. I declare that I shall not use the present services if my capacity may be altered for any reason.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into www.fetishplus.com and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy www.fetishplus.com potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 • Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování www.fetishplus.com o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 • Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 • Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 • Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 • Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na www.fetishplus.com, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 • Jsem si plně vědom(a), že www.fetishplus.com bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 • Beru na vědomí, že www.fetishplus.com a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 • I also acknowledge that www.fetishplus.com or any of its related, affiliated companies cannot be held responsible for any damages or losses originating from any contact with Adult Service Providers (ASP).
 • Chápu a přijímám skutečnost, že www.fetishplus.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on www.fetishplus.com will belong to www.fetishplus.com.
 • Já tímto výslovně prohlašuji, že nebudu používat služby www.fetishplus.com k propagaci jakéhokoli obsahu a/nebo produktu, který patří ke konkurenčním Operátorům webu. Jakýkoli pokus k použití www.fetishplus.com na konkurenčních oficiálních stránkách či jménech a/nebo ochranných známek a/nebo jakékoli jiné reference na konkurenci www.fetishplus.com, včetně nechtěných překlepů, budou brány jako nekalý obchod a marketingová praxe a bude také stíhána dle plného platného zákona. Beru tímto na vědomí a souhlasím, že porušení této klauzule může implikovat okamžité zrušení mého účtu.
 • I expressly authorize www.fetishplus.com to monitor and record my online activities on the website limited to messages in private chats, comprising my requests for www.fetishplus.com services, e-mails and/or votes and/or surprises sent/given to Adult Service Providers and similar.
 • Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoliv materiály zaznamenané nebo jakékoliv originální díla vyrobené v rámci této dohody a/nebo při používání služeb www.fetishplus.com (a všechna práva včetně a bez omezení copyrightu) patří a mohou mít za jediného a výhradního vlastníka www.fetishplus.com.
 • Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany www.fetishplus.com, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 • Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.

7. Clause: www.fetishplus.com - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z www.fetishplus.com bez předchozího písemného souhlasu od www.fetishplus.com.
 • V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 • Nebudu nikdy vystavovat mladistvé obsahu těchto stránek a budu co nejlépe předcházet tomu, aby mladiství měli přístup k těmto stránkách nebo mohli zahlédnout jejich obsah, zejména například tím, že nebudu uvádět takové stránky mezi jejich oblíbené. V případě, že nezletilí by měli přístup k www.fetishplus.com přes můj účet nebo pomocí údajů z mé platební karty, nesu za toto osobní zodpovědnost.
 • Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 • Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 • I will not arrange personal appointments with any Adult Service Provider (ASP), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Adult Service Provider or in any other way try to have any physical contact with an Adult Service Provider (ASP). In any event, I acknowledge that www.fetishplus.com would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Adult Services Provider/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an ASP or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Adult Service Providers (ASP), www.fetishplus.com support persons or management of the website, since it is prohibited.
 • Text content sent or forwarded and the chosen user name will not be offensive, will not suggest pedophilia, adolescence, bestiality or zoophilia, or refer to elimination or consumption of any bodily waste. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity (such as your public username you use for social platforms, like Facebook, Twitter, etc.). In case you decide to choose a username which can lead to your identification, please note that you are fully responsible for such action and that we cannot be held responsible of any identification another user of our site can make).
 • Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 • I will inform, immediately, www.fetishplus.com of any unlawful conduct of the Adult Service Providers (ASP), as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

8. článek: www.fetishplus.com - rušení registrace

 • Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách www.fetishplus.com.
 • Pokud si přejete zrušit Vaše předplacení a uzavřít Váš účet, prosíme, zvolte "Zapomenout má Data" pod "Nastavení Soukromí" vašeho účtu. Po potvrzení Vašeho rozhodnutí, Váš předplatitelský status bude změněn na "Zrušen" a smažeme Vaše osobní data uložena v našem systému kromě těch vyžadovaných zákonem, našich legitimních byznys zájmů, či jakýchkoli jiných účelů vysvětlených v našich Podmínkách Soukromí.
 • www.fetishplus.com reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9. článek: www.fetishplus.com - osobní údaje a zásady ochrany soukromí

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Jako Člen, nesmím poskytovat jakékoli falešné informace a/nebo dokumenty na www.fetishplus.com. Dávám tedy na vědomí, že www.fetishplus.com má právo na to, okamžitě a jednostranně, ukončit aktuální smlouvu při jakémkoli náznaku padělku.
 • www.fetishplus.com's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • Zaměstnanecký www.fetishplus.com přístup k osobním informacím předplatitelů www.fetishplus.com je omezen a jsou vázáni důvěrnostní povinností. Zaměstnanec www.fetishplus.com může být hnán k disciplinárním krokům, včetně ukončení jeho smlouvy a ve vážných případech kriminálnímu stíhání při porušení těchto přísných povinností.

10. čláínek: www.fetishplus.com - funkčnost a bezpečnost

 • Webové stránky www.fetishplus.com jsou založené na technologii flash a používají technologii sdílených objektů za účelem zlepšování uživatelské přívětivosti.
 • www.fetishplus.com doporučuje pro předplatitelé zapnutí "Cookies" v jejich prohlížeči, pro zajištění plné funkčnosti. Prosíme, přečtěte si naše Podmínky Cookies, pro více informací.
 • Tým správců www.fetishplus.com sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 • www.fetishplus.com is a Scam-Free Zone

11. článek: www.fetishplus.com - spam

 • www.fetishplus.com nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 • Za spam může být považováno toto:
 • Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém www.fetishplus.com nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele www.fetishplus.com uvést v omyl.
 • Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
 • Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru www.fetishplus.com, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
 • Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému www.fetishplus.com k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
 • Opakované nahrávání, uveřejňování, přenášení nebo zasílání téže zprávy, URL nebo příspěvku.
 • Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 • Rozesílání spamu přes systém www.fetishplus.com nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 • www.fetishplus.com vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 • Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro www.fetishplus.com.
 • Bez ohledu na výše uvedené, je www.fetishplus.com oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 • Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k www.fetishplus.com. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.
 • Pokud chce uživatel nahlásit spam, doporučujeme použít funkci Vzkaz pro správce v nabídce Můj účet nebo zaslat e-mail na support@livecamhelp.com. Tým správců www.fetishplus.com prošetří všechna ohlášení v nejbližší možné době.

12. článek: www.fetishplus.com - kontakty

 • Zákaznický servis může být kontaktován od:
 • online podpora;
 • funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

13. článek: www.fetishplus.com - různé

 • Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a www.fetishplus.com s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 • Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 • Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 • Vítězná strana ve sporu o vymahatelnosti zde uvedených podmínek je oprávněna vymáhat v opodstatněné míře náklady na právního zástupce.
 • Pokud stránky www.fetishplus.com změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 • Pokud jsou pro vás některé změny nepřijatelné, budete se muset vzdát užívání stránekwww.fetishplus.com a jejich služeb a budete muset ukončit svou registraci (pokud ji máte). Pokud se nevzdáte užívání stránek www.fetishplus.com a jejich služeb, bude se následně mít za to, že jste změnu přijali.
 • Všechna právní či zákonná prohlášení učiněná společností www.fetishplus.com, včetně této dohody, budou mít rozhodnou platnost jen ve své verzi v anglickém jazyce. www.fetishplus.com neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti plynoucí z nedorozumění kvůli nepřesnému překladu.
 • Tato dohoda a vyplývající z ní vztahy mezi www.fetishplus.com a Hosty/Odběrateli se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 • Veškeré spory vzniklé mezi www.fetishplus.com a Hosty/Odběrateli budou řešeny smírně, a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude účinné, spory vyplývající z této smlouvy budou příslušnosti soudů města Lucemburku.